Ingen naturinteresserte kan unngå å bli fascinert av orkideene. De er de mest spesialiserte av alle blomsterplanter, og Darwin brukte dem hyppig til å illustrere utviklingslæren. I Norge har vi litt over 30 viltvoksende representanter for denne store familien – avhengig av hvordan artene avgrenses – men de aller fleste av dem er sjeldne, mange i den grad at det er en stor begivenhet når en ny lokalitet oppdages.

 De som har fulgt litt med på dette vil ha lagt merke til at den gamle praksisen med å hemmeligholde voksesteder for sjeldne arter nå holder på å bli erstattet av en mer offensiv holdning. Plukking og oppgraving er ikke lenger den største trusselen. Utbygging og storskala ødeleggelse av voksestedene er nå en langt mer reell fare, og for å unngå det er det nødvendig med offentlig bevissthet om hvor plantene er å finne. Derfor er alle fotografiene utstyrt med nøyaktig stedsangivelse. Stedsangivelsene følger standard format i botanisk litteratur: en tobokstavers fylkesforkortelse, så kommune; så et lokalt stedsnavn.

Orkideer i Norge

Dag Fosse

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse