I Norge har vi litt over 30 viltvoksende representanter for verdens mest artsrike og mangfoldige plantefamilie. Det eksakte tallet avhenger av hvordan artene avgrenses.  De aller fleste av dem er sjeldne.

 Nye molekylære DNA-baserte metoder har tildels revolusjonert systematikken, og orkidefamilien ser ganske annerledes ut idag enn den gjorde for 10-15 år siden.  Noen slekter er slått sammen og andre splittet opp; noen arter er blitt flyttet fra en slekt til en annen, og noen er redusert til underarter eller varieteter. Disse revisjonene av systematikken er en kontinuerlig prosess der målet er å klarlegge reelle slektskapsforhold. Den molekylære verktøykassen gjør at man i mye mindre grad behøver å ty til subjektiv synsing.

 Denne nettsiden forsøker å holde tritt med de nyeste oppfatningene og resultatene i det internasjonale forskningsmiljøet. Det er derfor endel avvik fra Norges standardflora, som er Johannes Lid: Norsk Flora, 7. utgave ved Reidar Elven (2005). Det er også noen få avvik fra navneverket brukt i den norske Artsdatabanken.

Orkideer i Norge

Dag Fosse

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse