Breiflangre

Epipactis helleborine

Ho Osterøy: Skaftå 04.08 2013

Ho Osterøy: Skaftå 25.07 2014

En svært sjelden gang kan man komme over grønnhvite til helt spøkelsesaktig hvite individer som helt eller delvis mangler klorofyll, men ellers er fullt livskraftige og blomstrer helt normalt. Det viser at breiflangre kan leve kun på den næringen den får fra sin sopp-partner, og det er mulig at arten evolusjonsmessig står på nippet til å bli en ekte myko-heterotrof, klorofylløs orkidé slik som fuglerede og huldreblom.

 Breiflangre er vidt utbredt i hele Europa og østover til Kina og Japan. I Europa er det skilt ut endel underarter, og en av dem (ssp. neerlandica) er spesialist på sanddyner og er i Norge funnet et par steder på Jæren (bilde nederst). Bortsett fra voksestedet er det lite som skiller den fra den vanlige breiflangren.

 Breiflangre vokser i edelløvskog og annen rik skog i kystnære områder til Troms. Med de brunliggrønne blomstene er den lett å overse, men så lenge jordbunnsforholdene er gode er breiflangre i virkeligheten mye vanligere enn de fleste er klar over. Og når man kommer nærmere på er den slett ikke så anonym som det først ser ut til; blomstene er raffinerte og elegante med et fargespill som varierer fra plante til plante, fra grønnhvit til mørkt purpurbrun, og det kan mange steder være vanskelig å finne to individer som er helt like. Breiflangre blomstrer senere enn de to andre artene, rundt midten av juli til begynnelsen av august i lavlandet sørpå.

Ho Osterøy: Skaftå 04.08 2013

Ho Osterøy: Skaftå 22.08 2015

Ho Lindås: Mundal 24.07 2006

Epipactis helleborine ssp. neerlandica

Ro Klepp: Orresanden 06.08 2016

Epipactis helleborine ssp. neerlandica

Ro Klepp: Orresanden 06.08 2016

Epipactis helleborine ssp. neerlandica

Ro Klepp: Orresanden 06.08 2016

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse