Breiflangre

Epipactis helleborine

Ho Osterøy: Skaftå 04.08 2013

Ho Osterøy: Skaftå 25.07 2014

En svært sjelden gang kan man komme over grønnhvite til helt spøkelsesaktig hvite individer som helt eller delvis mangler klorofyll, men ellers er fullt livskraftige og blomstrer helt normalt. Det viser at breiflangre kan leve kun på den næringen den får fra sin sopp-partner, og det er mulig at arten evolusjonsmessig står på nippet til å bli en ekte myko-heterotrof, klorofylløs orkidé slik som fuglerede og huldreblom.

 Breiflangre er vidt utbredt i hele Europa og østover til Kina og Japan. I Europa er det skilt ut endel underarter, og en av dem (ssp. neerlandica) vokser på sanddyner og er i Norge rapportert et par steder på Jæren (bilde nederst). Bortsett fra voksestedet er det svært lite, om i det hele tatt noe, som skiller den fra den vanlige breiflangren som ellers finnes ute ved kysten. Der breiflangre vokser åpent og eksponert blir den ofte kraftig og riktblomstrende med utpreget ensidig blomsterstand.

 Breiflangre er først og fremst en karakterart for edelløvskog i kystnære områder til Troms. Med de brunliggrønne blomstene er den lett å overse, men der den finnes er breiflangre mye vanligere enn de fleste er klar over, og den er et nokså fast innslag i rik skog vestpå. Herfra sprer den seg ofte ut i åpnere terreng og det er ikke uvanlig å finne den på veiskjæringer eller helt ut  i kystheien, så lenge den får god, baserik berggrunn.

 Når man kommer tettere på er breiflangre slett ikke så anonym som det først ser ut til. Blomstene er raffinerte og elegante med et fargespill som varierer fra plante til plante, fra grønnhvit til mørkt purpurbrun, og det kan mange steder være vanskelig å finne to individer som er helt like. Sammen med knerot, myggblom og til sist huldreblom avslutter breiflangre orkidesesongen i Norge, med blomstring fra rundt midten av juli til begynnelsen av august i lavlandet sørpå.

Ho Osterøy: Skaftå 04.08 2013

Ho Osterøy: Skaftå 22.08 2015

Ho Lindås: Mundal 24.07 2006

Ro Klepp: Orresanden 06.08 2016

Ro Klepp: Orresanden 06.08 2016

Ro Klepp: Orresanden 06.08 2016

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse