Brudespore

Gymnadenia conopsea

MR Fræna: Trollkyrkja 17.07 2015

MR Fræna: Trollkyrkja 17.07 2015

 Brudespore er en art med tilsynelatende høy økologisk toleranse. Den finnes fra solsvidde bakker ved Oslofjorden til 1400 meter midt på Hardangervidda; fra rasmark og ur til tørrenger til rikmyr. Likevel har den etter alt å dømme blitt en god del sjeldnere i nyere tid. Tidligere var brudespore en karakterart i de artsrike beite- og slåtteengene, men etter hvert som disse har gått ut av hevd har brudespore trukket seg tilbake til sine naturlige voksesteder. Idag er den funnet over hele landet, men med nokså ujevn funnfrekvens – lokalt vanlig i noen områder men mangler helt i andre, tilsynelatende uten påviselig grunn. Totalutbredelsen er sør til Middelhavet og østover i et smalt belte nord for Himalaya, til Kina og Japan.

Brudespore er såpass variabel at den ofte blir delt opp i noen underarter. Plantene nordpå er blitt kalt ssp. borealis, mens en sørlig, storvokst og sentblomstrende variant, lenge kjent fra Danmark og Sør-Sverige og nylig også påvist i Norge, er kjent som ssp. densiflora. Noen foretrekker å gi disse underartene full artsstatus. Det skal det visstnok være god genetisk støtte for, men utseendemessig er det svært lite som skiller dem og det er neppe mulig å holde dem sikkert fra hverandre i felt.

 Den lange og tynne nektarsporen viser at brudespore pollineres av sommerfugler. Nektarproduksjonen pågår hele døgnet, så både dagsommerfugler og nattsvermere bidrar til pollineringen. Blomstringen er ellers svært uregelmessig; i gode år kan brudespore noen steder komme opp i helt overdådige mengder, mens det neste år gjerne bare står en håndfull planter der.

Te Porsgrunn: Brevik 13.06 2010

Te Porsgrunn: Brevik 13.06 2010

Te Tinn: Møsvatn 20.07 2009

Praktbrudespore

Gymnadenia conopsea ssp. densiflora

Gotland: Fårö 13.07 2014

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse