Brudespore

Gymnadenia conopsea

 

MR Hustadvika, Trollkyrkja 17.07 2015

 

MR Hustadvika, Trollkyrkja 17.07 2015

 

Vt Porsgrunn, Brevik

13.06 2010

Brudespore har til nå vært oppfattet som en variabel, men ellers enhetlig og uproblematisk art i Norge. DNA-studier har vist at bildet nok er mer komplisert enn man har trodd. I Danmark og Sør-Sverige har man lenge kjent til en spesielt storvokst og sentblomstrende form, oftest behandlet som underarten ssp. densiflora. Denne er nylig også påvist i Sørøst-Norge. Men overraskende nok viser det seg at conopsea og densiflora  genetisk er svært distinkte i hele Europa, faktisk i en slik grad at det er gode grunner til å behandle dem som selvstendige arter (Bateman 2006, Trávníček et al. 2012). Det gjøres nå mange steder i den internasjonale litteraturen. Utseendemessig er det svært lite som skiller de to, bortsett fra overlappende størrelsesintervaller, og det er knapt mulig å holde dem helt sikkert fra hverandre i felt uten andre referanser. Slike arter betegnes gjerne som "kryptiske" arter. De har riktignok forskjellig blomstringstid, og slik holdes densiflora klart fra conopsea f.eks. på Gotland. De oppgis også å ha forskjellige økologiske preferanser: conopsea på tørr gressmark, berghyller og ur; densiflora på rikmyr.

Som om ikke det var nok er en også tredje enhet blitt skilt ut på basis av DNA, under navnet Gymnadenia borealis. Denne er riktignok kun rapportert fra De britiske øyer så langt. Det kan likevel tenkes at de skandinaviske fjellplantene hører til her. Dette er spinklere planter med nordlig utbredelse i tørr heivegetasjon. Også denne er i utgangspunktet svært lik den vanlige brudesporen.

 Sett under ett er brudespore utbredt over hele Norge, fra solsvidde bakker ved Oslofjorden til 1400 meter midt på Hardangervidda, men med nokså ujevn funnfrekvens. Totalutbredelsen er sør til Middelhavet og østover i et smalt belte nord for Himalaya, til Kina og Japan.

 Den lange og tynne nektarsporen viser at brudespore pollineres av sommerfugler. Nektarproduksjonen pågår hele døgnet, så både dagsommerfugler og nattsvermere bidrar til pollineringen. Men blomstringen er svært uregelmessig; i gode år kan brudespore noen steder komme opp i helt overdådige mengder, mens det neste år gjerne bare står en håndfull planter der, eller ingen i det hele tatt.

Oslo, Malmøya 10.07 2003

Oslo, Malmøya 10.07 2003

Praktbrudespore

Gymnadenia conopsea ssp. densiflora

(Gymnadenia densiflora)

 

Gotland, Fårö 13.07 2014

 

Gotland, Fårö 13.07 2014

 

In Lom, Bøverdalen 07.07 2007

 

In Lom, Bøverdalen 07.07 2007

 

Vt Vinje, Torvetjønnlia 20.07 2009

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse