Flueblom

Ophrys insectifera

 

Vt Porsgrunn, Brevik 28.06 2002

 

Vt Porsgrunn, Brevik 13.06 2010

I Norge er flueblom sjelden og finnes her og der på nedre Østlandet, i Snåsa i Nord-Trøndelag, og noen steder litt sør for Bodø, hvilket er omtrent så langt nord som gravevepsen går. Flueblom vokser på baserik og fuktig, men veldrenert torvjord, enten det nå er i skogbunn eller ute på fukteng og rikmyr. Der den vokser i myr er det alltid på faste tuer et stykke over grunnvannsspeilet. Men flueblom er notorisk vanskelig å oppdage, til tross for de helt umiskjennelige blomstene.

 Ellers finnes arten nedover til Middelhavet, og på sin vei nedover møter den en del andre Ophrys-arter som likeledes er spesialisert på en bestemt insektart – før den ankommer til et veritabelt slektsstevne i Middelhavslandene. Her er det på det verste beskrevet over 250 arter, hovedsakelig utskilt på grunnlag av antatt unike pollinatorer. I praksis har det vist seg at utroskap er relativt utbredt og en mer edruelig tilnærming regner med 19 arter, og i tillegg noen hybrider (Bateman et al. 2010). DNA-baserte studier støtter den siste modellen.

 Hvordan flueblomsten pollineres ved å lure graveveps-

hanner til å prøve å pare seg med blomsten, er nok det mest spektakulære eksemplet vi har på hvordan orkideene har utviklet seg i tett samspill med insekter. Flueblom begynner å blomstre akkurat idet hannene av gravevepsen Argogorytes mystaceus klekkes, mens hunnene kommer noen uker senere. Og ikke bare ser blomsten ut som en gravevepshunn, den lukter slik også, så i denne korte perioden er flueblomsten den beste kandidaten vepsehannen kan finne for å føre slekten videre. Det virkelig interessante er at strategien egentlig ikke er spesielt effektiv. Det har vist seg at en veps som er lurt en gang oftest ikke oppsøker nye blomster, og etterhvert som de mer samarbeidsvillige vepsehunnene klekkes mister hannene fullstendig interessen for flueblomsten. Men det sikrer krysspollinering, og med de store mengdene frø i en kapsel er det effektivt nok til å opprettholde bestanden. Dermed har flueblomsten oppnådd det den skulle.

Vt Porsgrunn, Brevik 17.06 2013

 

Vt Porsgrunn, Brevik 13.06 2010

 

Vt Porsgrunn, Brevik 13.06 2010

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse