Tø Oppdal, Kongsvoll 03.07 2008

Tø Oppdal, Kongsvoll 15.07 2013

Grønnkurle

Dactylorhiza viridis

(Coeloglossum viride)

En adskillig mer særpreget form er funnet på sanddyner på Jæren (bilde nederst). Denne er satt i forbindelse med lignende planter på Island og nordlige deler av De britiske øyer, og kalles ssp. islandicum, islandsgrønnkurle. Den forekommer så lokalt og fåtallig at den er rødlistet som «kritisk truet» i Norge.

 Overraskende nok har det vist seg at grønnkurle er en ekte marihånd, på tross av det avvikende utseendet. Genetiske markører plasserer den mellom engmarihånd og de andre, og hvis grønnkurle skal holdes utenfor må også engmarihånd ut av slekten hvis den skal forbli «monofyletisk» – altså inkludere alle etterkommere etter en gitt stamform (men ingen andre); noe som regnes som et viktig prinsipp i moderne systematikk.

 I motsetning til andre Dactylorhiza-arter har grønnkurle nektar i blomstene. Antagelig er den insektpollinert når den kan; og selvpollinert når insektene uteblir.

 Grønnkurle er den klart vanligste orkideen i snaufjellet og den finnes i hele fjellkjeden. Den er riktignok kravfull på berggrunnen og vokser bare på god, baserik bunn, men er det først det er grønnkurle et nokså fast innslag og en pålitelig indikatorart. I fjellet er grønnkurle spinkel og småvokst, og står i lesideenger og annen gressmark hvor snødekket om vinteren er stabilt, men likevel ikke smelter ut altfor sent.

 Når man beveger seg nedover fra snaufjellet endrer grønnkurle på et vis karakter. Den blir langt grovere og større og forsåvidt mer lik en «normal» marihånd, men også svært mye sjeldnere, og planter som de tre nedenfor ser man ikke spesielt ofte. Likevel går grønnkurle helt ned til Sørøstlandet og videre nedover Sør-Sverige, og lavlandsgrønnkurlen er såpass forskjellig fra fjellformen at de to stundom blir skilt i to underarter. Men overgangen er glidende og sannsynligvis er det bare voksestedsmodifikasjoner.

Tø Oppdal, Gjevilvassdalen 14.07 2013

No Saltdal, Junkerdalsura 07.07 2010

In Vang, Helin 27.06 2014

Islandsgrønnkurle

Dactylorhiza viridis ssp. islandicum

 

Ro Klepp, Orresanden 11.07 2016

 

Ro Klepp, Orresanden 11.07 2016

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse