Grønnkurle

Dactylorhiza viridis

(Coeloglossum viride)

Bu Hol: Hallingskarvet 07 2006

MR Fræna: Trollkyrkja 17.07 2015

En adskillig mer særpreget form er funnet på sanddyner på Jæren (bilde nederst). Denne er satt i forbindelse med lignende planter på Island og nordlige deler av De britiske øyer, og kalles ssp. islandicum, islandsgrønnkurle. Den forekommer så lokalt og fåtallig at den er rødlistet som «kritisk truet» i Norge.

 Overraskende nok har det vist seg at grønnkurle er en ekte marihånd, på tross av det avvikende utseendet. Genetiske markører har helt entydig plassert den som en kvist på Dactylorhiza-greinen, og hvis grønnkurle skal holdes utenfor må også engmarihånd ut av slekten hvis den skal forbli «monofyletisk» – altså inkludere alle etterkommere etter en gitt stamform (men ingen andre); noe som regnes som et viktig prinsipp i moderne systematikk.

 I motsetning til andre Dactylorhiza-arter har grønnkurle nektar i blomstene. Antagelig er den insektpollinert når den kan; og selvpollinert når insektene uteblir.

 Grønnkurle er den klart vanligste orkideen i snaufjellet og den finnes i hele fjellkjeden. Den er riktignok kravfull på berggrunnen og vokser bare på god, baserik bunn, men er det først det er grønnkurle et nokså fast innslag og en pålitelig indikatorart. I fjellet er grønnkurle lav og småvokst, og står i lesideenger og annen gressmark hvor snødekket om vinteren er stabilt, men likevel ikke smelter ut altfor sent.

 Når man beveger seg nedover fra snaufjellet endrer grønnkurle på et vis karakter. Den blir langt mer høyvokst og forsåvidt mer lik en «normal» marihånd, men også svært mye sjeldnere, og planter som på neste oppslag ser man ikke spesielt ofte. Likevel går grønnkurle helt ned til Sørøstlandet og videre nedover Sør-Sverige, og lavlandsgrønnkurlen er såpass forskjellig fra fjellformen at de to stundom blir skilt i to underarter. Men overgangen er glidende og sannsynligvis er det bare voksestedsmodifikasjoner.

No Saltdal: Junkerdalsura 07.07 2010

Op Vang: Helin 27.06 2014

Ro Klepp: Orresanden 11.07 2016

Islandsgrønnkurle

Dactylorhiza viridis ssp. islandicum

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse