Vi Hol, Hallingskarvet 07 2004

 

Vi Hol, Hallingskarvet 25.07 2020

Grønnkurle

Dactylorhiza viridis

(Coeloglossum viride)

Vi Hol, Hallingskarvet 25.07 2020

Grønnkurle er den klart vanligste orkideen i snaufjellet, og den finnes på baserik berggrunn i hele fjellkjeden. I fjellet er grønnkurle oftest nokså spinkel og småvokst. Når man beveger seg nedover fra snaufjellet blir den langt grovere og større og forsåvidt mer lik en «normal» marihånd, men også svært mye sjeldnere, og planter som de to nedenfor ser man ikke spesielt ofte. Likevel går grønnkurle helt ned til Sørøstlandet og videre nedover Sør-Sverige, og lavlandsgrønnkurlen er såpass forskjellig fra fjellformen at de to stundom blir skilt i to underarter. Men overgangen er glidende og sannsynligvis er det bare voksestedsmodifikasjoner.

 En adskillig mer særpreget form vokser på sanddyner på Jæren (bilde nederst). Denne er satt i forbindelse med lignende planter på Island og nordlige deler av De britiske øyer, og kalles ssp. islandicum, islandsgrønnkurle. Den er så lokal og fåtallig i Norge at den er rødlistet som «kritisk truet».

 Overraskende nok har det vist seg at grønnkurle genetisk er en ekte marihånd, på tross av det avvikende utseendet. Hvis grønnkurle skal holdes utenfor må også engmarihånd ut av slekten hvis den skal forbli «monofyletisk» – altså inkludere alle etterkommere etter en gitt stamform (men ingen andre); noe som regnes som et viktig prinsipp i moderne systematikk.

 

In Vang, Helin 27.06 2014

In Vang, Helin 27.06 2014

 

No Saltdal, Junkerdalsura 07.07 2010

Islandsgrønnkurle

Dactylorhiza viridis ssp. islandicum

 

Ro Klepp, Orresanden 11.07 2016

 

Ro Klepp, Orresanden 11.07 2016

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse