Knottblom

Microstylis monophyllos

Ak Ullensaker: Hersjøen 14.07 2018

 Knottblom er en nær slektning av myggblom, og begge disse blir stundom slått sammen i storslekten Malaxis,  som har rundt 200 arter totalt, deriblant noen ganske frapperende fremtoninger i tropiske strøk. Knottblom er mer beskjeden, men med et 10-15 cm langt florlett aks, er den egentlig ganske elegant og gjør litt mer av seg enn myggblom. Ingen av dem er lette å oppdage der de gjemmer seg blant vierkratt, bukkeblad og starr.  De små blomstene pollineres av knott og småmygg.

 Knottblom er en varmekjær plante som er knyttet til ekstremrike myrer eller sumpskog på Sørøstlandet. Den har nok alltid vært sjelden, men de fleste av rikmyrene den har vokst på er blitt drenert og tørrlagt, og langt de fleste av de tidligere

 

kjente voksestedene er utgått. I dag er knottblom rødlistet i kategorien EN, truet. Etter år 2000 er det registrert en håndfull voksesteder i Øvre Eiker og Ringerike, og ellers 6 - 7  svært spredde lokaliteter fra Holmestrand i Vestfold til Stor-Elvdal i Hedmark. Ett av dem er Hersjøen like ved Gardermoen flyplass, hvor disse bildene er tatt. Her vokser knottblom sammen med engmarihånd, myrtelg, toppstarr og flere andre sjeldne rikmyrsplanter.

 Knottblom har en vid utbredelse rundt hele den nordlige halvkule, men de amerikanske plantene regnes som en egen underart, kjennetegnet ved at blomstene er "normalt" orientert med leppen vendt nedover. Knottblom er overalt sjelden.

Ak Ullensaker: Hersjøen 14.07 2018

Ak Ullensaker: Hersjøen 14.07 2018

Ak Ullensaker: Hersjøen 14.07 2018

Ak Ullensaker: Hersjøen 14.07 2018

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse