Myggblom

Hammarbya paludosa

Ho Osterøy: Herlandsnesjane 23.07 2014

Ved basis av bladene sitter en liten løklignende knoll med opplagsnæring; et trekk vi kjenner fra mange tropiske dyrkede orkideer. Myggblom føres da også stundom til slekten Malaxis, en slekt med noen hundre arter i varmere strøk. Knollen dannes på nytt hver sesong, og nedover i torven sitter derfor gamle knoller som perler på en snor.

 Myggblom finnes rundt hele den nordlige halvkule. I Norge er den funnet over hele landet nord til Troms, men svært spredt og i flere fylker er det bare en liten håndfull funn. Det er registrert en viss tilbakegang fra kjente voksesteder, i hovedsak på grunn av myrgrøfting og endrede vannstandsforhold på voksestedene, og det diskuteres derfor om den skal inkluderes i den norske rødlisten.

 Dette er Norges minste orkidé og en av de vanskeligste å finne. Hele planten er bare noen få cm høy, spinkel og rent grønn, og fra normal øyehøyde er den bortimot umulig å oppdage. Den er svært spesialisert og vokser alltid i våt Sphagnum-torvmose på rik eller intermediær jordvannsmyr, helst nær åpent vann eller ved bekker og sig hvor det er litt bevegelse i vannet.

 Myggblom blomstrer først et stykke ut på ettersommeren, i juli/august. Blomstene er vridd 360°, slik at leppen vender opp, men den er mindre enn de andre blomsterdekkbladene og gjør ikke mye av seg. Pollineringen utføres sannsynligvis av småfluer, men i tillegg til normal frøsetting kan myggblom også formere seg vegetativt, ved at det dannes små yngleknopper i kanten av bladene. Disse faller av og vokser ut til nye planter.

Ho Osterøy: Herlandsnesjane 01.08 2015

Ho Osterøy: Herlandsnesjane 01.08 2015

Ho Osterøy: Herlandsnesjane 03.08 2013

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse