Nattfiol

Platanthera bifolia

Grov nattfiol

Platanthera chlorantha

(Platanthera montana)

Ho Kvinnherad: Dale, Ølve 03.07 2014

 Navnet fiol er fra gammelt av brukt om alle planter som lukter godt, og det er derfor ikke så underlig at en plante som bare dufter etter solnedgang ble hetende nattfiol. I sommernatten kan lukten være intens og kjennes på lang avstand, mens det på dagtid ikke er antydning til lukt. Forklaringen på denne oppførselen blir åpenbar når man ser nærmere på blomsten, for den lange og tynne nektarsporen er det bare nattsvermernes lange sugesnabel som når ned i.

 Begge artene har en stor og nokså sammenfallende totalutbredelse i Europa, Nord-Afrika og tvers over Asia. I Norge skiller de delvis lag, og mens den «vanlige» nattfiolen finnes i hele landet opp til Finnmark, og til 1300 meter i Jotunheimen, finnes den grove bare i kyststrøkene i Sør-Norge. De to har nokså lik økologi og vokser i skoglysninger og på annen åpen gressmark, og begge er blant de «klassiske» beite- og slåttemarksplantene i det gamle kulturlandskapet.

Fremdeles er nattfiolene ganske karakteristiske for beitet skog og utmarksbeite. Etter hvert som det gamle kulturlandskapet gror igjen går nattfiolene ut, men de trives i mange slags miljøer så lenge det er noenlunde åpent, og den ofte rapporterte tilbakegangen fra de gamle voksestedene er nok blitt kompensert med et spektrum av nye. For eksempel er grov nattfiol på Vestlandet blitt en svært vanlig art på veikantene.

 Med litt trening holder man de to nattfiolene fra hverandre med et øyekast: en titt inn i blomsten viser de to avlange pollensekkene, som hos vanlig nattfiol er parallelle og sitter tett sammen, mens de hos grov nattfiol sitter lenger fra hverandre og spriker i 45° vinkel. Nattsvermerne får dermed pollenet festet på forskjellige steder, og hvis de så besøker en blomst av den andre arten treffer ikke pollenet der det skal. Dermed holdes de to artene «rene» også der de vokser sammen, og det gjør de relativt ofte.

Nattfiol

Platanthera bifolia

Ho Osterøy: Myking 14.06 2014

Grov nattfiol

Platanthera chlorantha (P. montana)

Ho Osterøy: Myking 14.06 2014

Så like som de to nattfiolartene er, er det litt underlig at det så godt som aldri har vært stilt spørsmål ved deres artsstatus. Det er kanskje fordi de passer så godt inn i klassisk darwinistisk evolusjonsbiologi. Men faktisk later de to så langt til å være genetisk helt identiske, i alle deler av deres felles utbredelsesområde, og det har fått noen til å se nærmere på om det i virkeligheten kan dreie seg om en enkelt polymorf art (Bateman, James & Rudall 2012).  Den foreløpige konklusjonen er usikker, men at de to i hvert fall har skilt lag svært nylig.

Noen steder kan man se en viss økologisk differensiering mellom dem. På Vestlandet er nattfiol mest vanlig i "naturlig" skogsvegetasjon, mens grov nattfiol er mer karakteristisk for forstyrrete og kulturbetingete voksesteder. Andre steder er det motsatt, eller det er liten forskjell mellom dem. Ingen av dem trives på sur jord, selv om de ikke er blant de mest kravfulle.

Nattfiol

Platanthera bifolia

Ho Kvam: Steinstø 03.06 2014

Ro Sola: Solastranden 26.06 2017

Grov nattfiol

Platanthera chlorantha

(P. montana)

Ho Samnanger: Rolvsvåg 01.07 2019

Ho Bømlo: Tjong 01.07 2014

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse