Rødflangre

Epipactis atrorubens

Oslo: Malmøya 02.06 2014

Bu Nedre Eiker: Bjørkedokk 25.06 2009

Rødflangre kan også gå inn i åpen kalkskog med furu eller bjørk, men det er en art som vil ha mye lys og det skal ikke så mange trærne til før det blir for tett for den. De to artene kan av og til møtes i skogkanter og langs veier, men på tross av den ytre likheten ser det ikke ut til at de er så nær beslektet at de danner hybrider. Det er i hvert fall aldri sikkert påvist i Norge. De har også litt forskjellig blomstringstid og rødflangren er for det meste avblomstret når breiflangren begynner.

 Rødflangre har en tydelig østlig utbredelse i Norge. På Vestlandet er den bare funnet noen få steder i midtre og indre fjordstrøk. Den går nord til Finnmark, og til 1270 meter i Jotunheimen.

 Rødflangre og breiflangre er to like arter som feilbestemmes ganske ofte. Blomsterfargen er nokså upålitelig, og for å være sikker må man se på tekniske detaljer i blomst og behåring. Det mest pålitelige er pukkelen på den ytre delen av leppen - her har rødflangre alltid en eiendommelig rufsete "blondekant" som danner en V-form mot spissen av leppen. Denne ses aldri hos breiflangre. Helhetsinntrykket er uansett nokså forskjellig og oftest er det ikke noe stort problem å holde de to fra hverandre, i hvert fall ikke om man ser planten på voksestedet. Det helt typiske og karakteristiske voksestedet for rødflangre, det alle som kjenner arten assosierer den med, er i løs skifergrus i åpen, solsvidd rasmark og ur. På slike tørre og ustabile steder har den liten konkurranse og kan opptre i store mengder.

Gotland: Fårö 11.07 2014

Gotland: Fårö 11.07 2014

Bu Nedre Eiker: Bjørkedokk 25.06 2009

MR Fræna: Trollkyrkja 19.07 2014

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse