Søstermarihånd

Dactylorhiza sambucina

 

Vt Seljord, Blika 18.05 2018

 

Vt Tokke, Rui 19.05 2018

Tradisjonelt er søstermarihånd i Norge mest kjent som en art knyttet til det «gamle» kulturlandskapet i seterdalene. Det finnes fremdeles setervoller med tusenvis av søstermarihånd, som på bildet over fra Seljord.  Men søstermarihånd etablerer seg raskt på all slags åpen gressmark, og mange steder står den tett på veikantene. Etterhvert er det også dokumentert mange voksesteder i helt naturlig vegetasjon, og nye kommer stadig til. Da foretrekker den tørr og grunn gressmark eller berghyller på baserik berggrunn, gjerne i fjellbjørkeskog opp til over 900 meter. Søstermarihånd blomstrer tidlig. Noen steder vokser den sammen med vårmarihånd, og da står den i full blomst en uke eller to før vårmarihånd. I indre Telemark betyr det normalt midten av mai, mens det kan drøye til litt ut i juni på de høyestliggende lokalitetene.

Den norske utbredelsen til søstermarihånd, som ellers er en helt typisk sørøstlig tørrengart, er litt underlig. Det er mest av den i Telemark hvor den kan være lokalt vanlig i de sentrale

dalstrøkene, og derfra går den inn i Aust-Agder og Buskerud.

På den annen side finnes den ikke rundt indre Oslofjorden, hvor man ellers naturlig kunne forvente å finne en slik art. Sannsynligvis er den en nyinnvandret art som ennå ikke har nådd sin fulle utbredelse. Utenom Norge er søstermarihånd særlig karakteristisk for «steppe-vegetasjonen» på Öland og Gotland, mens den nedover i Sentral-Europa igjen blir en fjellplante.

 Navnet søstermarihånd må være overtatt fra et av våre naboland. Utenfor Norge finnes den nemlig i to fargevarianter; en gul og en rød som står side om side på voksestedene – men hos oss har vi av en eller annen grunn bare den gule formen. Finn Wischmann forsøkte i «Norsk Fargeflora» å innføre navnet «hyllemarihånd» som en oversettelse av det vitenskapelige navnet (navnet henviser til lukten), men det slo aldri an selv om det egentlig er et bedre navn for norske forhold.

Vt Tokke, Rui 19.05 2018

 

Vt Kviteseid, Morgedal 14.05 2015

 

Vt Kviteseid, Morgedal 14.05 2015

 

Vt Kviteseid, Morgedal 14.05 2015

 

Vt Kviteseid, Morgedal 23.05 2007

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse